Επιχειρήσεις

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ενθαρρύνει και καλωσορίζει συνεργασίες αμοιβαίου οφέλους με εταιρίες και οργανισμούς που μοιράζονται νέες ιδέες, αναζητούν νέες εφαρμόσιμες λύσεις και συμβάλλουν στην προώθηση του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού πνεύματος. Τέτοιες συνεργασίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, στη διευκόλυνση απορρόφησης της γνώσης που παράγεται στο Πανεπιστήμιο από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στον εμπλουτισμό των ακαδημαϊκών προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές και επιχειρηματικές ανάγκες. Το Δι.Πα.Ε σε συνεργασία με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου μπορούν από κοινού να συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία νέας γνώσης, νέων ηγετών και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του συνεχώς μεταβαλλόμενου παγκόσμιου περιβάλλοντος.

Η Ερευνητική πύλη «Business Gateway» προσφέρει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δικτυωθούν με το προσωπικό, τους φοιτητές και αποφοίτους του Δι.Πα.Ε. Οι συνεργαζόμενες εταιρίες μπορούν μέσω της πύλης να δημιουργήσουν το προφίλ τους, να έχουν πρόσβαση στην ακαδημαϊκή έρευνα του Δι.Πα.Ε , να ζητήσουν συνεργασία με το Πανεπιστήμιο σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο είτε να ανακοινώσουν θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης.

© 2011 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Σχεδίαση από INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree