Τεχνογνωσία

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος αναγνωρίζοντας την αξία της καινοτομίας και έχοντας ως στρατηγικό στόχο την αριστεία στην έρευνα, είναι προσανατολισμένο στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης στους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Οι ερευνητικές μας ομάδες προσφέρουν τεχνογνωσία αιχμής σε μία πληθώρα ερευνητικών πεδίων όπως χρηματοοικονομική, λογιστική, διοίκηση, τεχνολογία, ανθρωπιστικές επιστήμες κτλ. Μπορείτε να περιηγηθείτε στα ερευνητικά μας αποτελέσματα επιλέγοντας:

Υποκατηγορίες

© 2011 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Σχεδίαση από INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree